Індустріалка - новини Запоріжжя

Запоріжжя, Україна
Коли розпочнеться вступна кампанія у виші
Поделиться

Прийом документів у виші від вступників розпочнеться 29 липня

Міністерством освіти і науки України затверджені зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої та фахової передвищої освіти в 2022 році. Відповідний наказ підписаний міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом.

У 2022 році для вступу на бюджет та висококон’юнктурні спеціальності будуть використовуватись результати національного мультипредметного тесту ЗНО. До речі, за рішенням МОН тривалість національного мультимедійного тесту ЗНО буде продовжена з 90 до 120 хвилин. На думку вчителів та батьків 90 хвилин, відведених на виконання трьох блоків завдань було замало.

Реєстрація електронних кабінетів вступників на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти розпочнеться 1 липня.

Прийом документів від вступників розпочнеться 29 липня. Й закінчиться 8 серпня для абітурієнтів, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, і 23 серпня – для тих, хто вступає за результатами національного мультипредметного теста, а також творчих конкурсів (конкурси проводяться в кілька потоків з 1 до 18 липня включно).

З 9 по 16 серпня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Індивідуальні усні співбесіди будуть проведені з 9 по 16 серпня включно.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюватиметься не пізніше 12.00 17 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 10.00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного (регіонального) замовлення.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15.00 22 серпня.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів, основний етап – не пізніше 12.00 17 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15.00 22 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10.00 30 вересня.

Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15.00 30 вересня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 29 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 02 вересня.

Зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться 5вересня, а за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбуватиметься не пізніше 19 вересня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, буде здійснено не раніше 18.00 02 вересня.

Щодо строків реєстрації для участі у творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення, то їх визначатиме приймальна комісія закладу вищої освіти за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу.

Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі має оприлюднюватись на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

Щодо вимог до мотиваційних листів, то вони у 2022 році будуть визначатись Правилами прийому закладу освіти.

«Індустріалка» писала. що запорізькі випускники можуть побачити, як виглядає демонстраційний тест для вступу до вишів.

Читайте також: Що треба знати запорізьким вступникам про тестування.

Джерело: osvita.ua.


Комментарии читателей